Mga Pararangalan sa Pagtatapos 2013 ng Mataas na Paaralang Ateneo de Manila

March 24, 2013
By: 
Studio photography by Chat Peypoch


JUAN MIGUEL A. CAJUCOM, 4-A
GAWAD EVELIO JAVIER
Gawad Alfonso Yuchengco Foundation Para sa Disiplina
Gawad Mercury Drug para sa Agham


LORENZO GABRIEL D. QUIOGUE, 4-A
BALEDIKTORYAN
Gawad Pangkagawaran, Matematika
Gawad Pangkagawaran, Ingles
Gawad Pangkagawaran, Agham
Gawad Mercury Drug para sa Matematika


EDWARD JOSEPH C. OFILADA, 4-A
SALUTATORYAN
Gawad Pangkagawaran, Filipino
Gawad Pangkagawaran, Araling Panlipunan
Gawad Pangkagawaran, Praktikal Na Sining


DAVID MARTIN A. CUAJUNCO, 4-N
Gawad Pangkagawaran, Matematika

MARCO DANIEL D. DE SANTOS, 4-A
MARCO DANIEL D. DE SANTOS, 4-A
Gawad Pangkagawaran, Edukasyon sa Pamumuhay Kristiyano


CALVIN CHARLES C. CANLAS, 4-H
Gawad Luis "Moro" Lorenzo Para sa Manlalaro ng Taon


RAPHAEL GABRIEL F. ORONCE, 4-K
Gawad Gerry Roxas Para sa Pamumuno