Mga Pararangalan sa Pagtatapos 2014

March 12, 2014
By: 
Photos courtesy of Blue Book 2014

Ralph Martin F. Antonio (4A), BALEDIKTORYAN
Ralph Martin F. Antonio (4A)
BALEDIKTORYAN

Joshua Jerick R. Chan (4A) SALUTATORYAN; Gawad Pangkagawaran sa Inggles, Agham, Edukasyon sa Pamumuhay Kristiyano, Araling Panlipunan, at Praktikal na Sining
Joshua Jerick R. Chan (4A)
SALUTATORYAN
Gawad Pangkagawaran, Inggles
Gawad Pangkagawaran, Agham
Gawad Pangkagawaran, Edukasyon sa Pamumuhay Kristiyano
Gawad Pangkagawaran, Araling Panlipunan
Gawad Pangkagawaran, Praktikal na Sining

 Richmond L. Crisostomo (4M)- Gawad Pangkagawaran, Filipino
Richmond L. Crisostomo (4M)
Gawad Pangkagawaran, Filipino

Rafael A. Dimaano (4A)- Gawad Pangkagawaran, Matematika
Rafael A. Dimaano (4A)
Gawad Pangkagawaran, Matematika

Philippe Jefferson A. Galban (4M)- Gawad Gerry Roxas para sa Pamumuno
Philippe Jefferson A. Galban (4M)
Gawad Gerry Roxas para sa Pamumuno

Renato Lorenzo Antonio L. Añel III (4N)- Gawad A.Y. Foundation para sa Pambansang Disiplina
Renato Lorenzo Antonio L. Añel III (4N)
Gawad Alfonso Yuchengco Foundation para sa  Disiplina

Gerard Christoffe G. Reyes (4H)- Gawad Luis "Moro" Lorenzo para sa Manlalaro ng Taon
Gerard Christoffe G. Reyes (4H)
Gawad Luis "Moro" Lorenzo para sa Manlalaro ng Taon

Immanuel Gabriel M. Sin (4N)- Gawad Mercury Drug para sa Maetmatika
Immanuel Gabriel M. Sin (4N)
Gawad Mercury Drug para sa Matematika

Kelvin Matthew C. Bersola (4N)- Gawad Mercury Drug para sa Agham
Kelvin Matthew C. Bersola (4N)
Gawad Mercury Drug para sa Agham