Tenorio, Jethro Niño P. (MA)

Status: 
Full Time
Administrative Position: 

A.B. Communication, 2004, AdMU
M.A. Filipino Literature, 2009, AdMU

Areas of Specialization: 

Dulang Filipino
Araling Queer

Research Interest: 

Mga Pagtatanghal sa Pilipinas
Dulaang Pampamantasan / Pampaaralan
Kasarian sa Kulturang Popular