Ulit, Claudette M. (PhD)

Status: 
Full Time
Contact No.: 
426-6001 local 5320
Biography: 

Undergraduate:
Bachelor of Science in Secondary Education, major in Filipino (2000)
University of Santo Tomas, España, Manila
Graduated Cum Laude.
 
Graduate:
Master of Arts in Literature-Filipino (2009)
Ateneo de Manila University, Loyola Heights, Quezon City

Areas of Specialization: 

Ecotranslation
Literary Criticism
Pedagogy

Courses Taught: 

Undergraduate
 
FIL 10: PANIMULANG FILIPINO
Paglinang ng mga kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pakikinig, at pagsasalita sa Filipino upang pag-ibayuhin ang aktwal na kagalingan ng mag-aaral  sa pakikipagtalastasan sa konteksto ng mga akdang pampanitikan at pangkultura bilang paghahanda sa mga kursong regular.
 
FIL 11: SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO I
Pag-aaral at pagpapahalaga sa wika at kultura sa pamamagitan ng pagkilala at pagsusuri sa tula, maikling kuwento, dula, at nobela sa Filipino.
 
FIL 11.1 COMMUNICATION ARTS IN FILIPINO I:  FILIPINO FOR FOREIGN STUDENTS - INTRODUCTION TO PHILIPPINE CULTURE
A survey presentation of oral and written texts/practices that present multi-facets of Philippine culture-its expression in language, the historical forces that motivate these practices, its force in organizing the Filipinos into the political collectives of nation and race-and contextualized in appropriate linguistic modules.
 
FIL 12: SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO II
Pagsasanay at pagpapaunlad sa kakayahang sumulat ng iba’t ibang anyo ng sanaysay, nang binibigyan ng diin ang pagsusuri sa panitikan at kultura.
 
FIL 12.1 COMMUNICATION ARTS IN  FILIPINO II:  FILIPINO FOR FOREIGN STUDENTS - CONVERSATIONAL FILIPINO
A course on the use of Filipino in simple conversation or everyday situations that lead to reading, comprehension and writing simple compositions and anecdotes with topics and themes derived from readings on contemporary Philippine life and culture.
 
Graduate
 
FIL 220.3 PAGTUTURO:  PAGTUTURO NG PANITIKAN AT KOMPOSISYON SA MATAAS NA PAARALAN
Pag-aaral at pagsasanay sa mga tradisyunal at makabagong estratehiya at paraan ng pagtuturo ng panitikan at komposisyon nang may pagbibigay-diin sa paglalapat ng interpretasyon sa  Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere at El Filibusterismo, at sa pagsulat sa paraang kontemporanyo.
 
FIL 118.2/220.7  PAGTUTURO:  PRODUKSYON NG MGA KASANGKAPANG PANTURO
Pag-aaral ng mga simulain sa pagpaplano at pagdidisenyo ng kurikulum, kurso at leksyon; pagbubuo ng pagsusulit at eksamen; paghahanda ng  mga teksto/antolohiya, manwal at audio-visual na kasangkapang panturo; at pagsasanay sa aktwal na paggamit nito.

Research Interest: 

Language and Culture
Literary History
Ecological Translation Studies