Yapan, Alvin B. (PhD)

Status: 
Full Time
Administrative Position: 

Katipunan Editor

Contact No.: 
426-6001 local 5320
Biography: 

A fictionist whose stories have already been recognized by the Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (1997, 2002, 2003), and NCCA Writer’s Prize (2005). He has published his first collection of short stories, At Nabulag ang Tagapagsalaysay which was included in NCCA’s Ubod New Authors Series, and his first novel, Ang Sandali ng mga Mata which won the 2006 National Book Award for Best Novel. He is also a filmmaker whose first solo feature-length film for Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, Ang Panggagahasa kay Fe (The Rapture of Fe), won Best Picture (Digital Feature Category) at the 33rd Cairo International Film Festival (2009).  His latest film Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa (The Dance of Two Left Feet) won the Bronze Award at the 28th Festival de Cine de Bogota (2011) and Best Picture at the Gawad Urian (2012). He holds a doctoral degree in Philippine Studies from the University of the Philippines, and currently teaches at the Ateneo de Manila University.

Education:

Doctoral Studies
University of the Philippines
College of Arts and Letters
Philippine Studies (Araling Pilipino)
March 2011

Masteral Studies
Philippine Literature in Filipino
Ateneo de Manila University
College of Arts and Sciences
March 2000

Undergraduate Studies
Bachelor of Science in Legal Management
Ateneo de Manila University
College of Arts and Sciences
March 1997

High School Education
Ateneo de Naga
Years Attended: 1989-1993

Areas of Specialization: 

Magic Realism
Philippine Epics
Film Practice and Production

Courses Taught: 

FIL 11: SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO I
Pag-aaral at pagpapahalaga sa wika at kultura sa pamamagitan ng pagkilala at pagsusuri sa tula, maikling kuwento, dula, at nobela sa Filipino.

FIL 12 SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO II
Pagsasanay at pagpapaunlad sa kakayahang sumulat ng iba’t ibang anyo ng sanaysay, nang binibigyan ng diin ang pagsusuri sa panitikan at kultura.

FIL 14 PANITIKAN NG PILIPINAS
Batayang kurso sa kasaysayang pampanitikan na nakatuon sa pag-aaral ng pagkaunlad ng panitikang Filipino mula sa panahong aborihinal hanggang      sa panahong kontemporanyo.

FIL 200 PAMARAAN NG PAGSASALIKSIK NA PAMPANITIKAN
Teorya at praktis sa pagsasaliksik na pampanitikan.

FIL 201 TEORYA AT KRITISISMONG PAMPANITIKAN
Masinsing pag-aaral ng kalakaran ng teorya at kritisismong pampanitikan    nang may pagbibigay-diin sa araling kultural, postkolonyal, feminista, at pangkasarian.

FIL 202 KRITISISMONG PAMPANITIKAN NG PILIPINAS
Masusing pag-aaral ng kritisismong pampanitikan sa Filipino at sa iba pang wikang Pilipino tungo sa paglilinaw ng mga tradisyon at kilusang pampanitikan.

FIL 203    MAPANURING KASAYSAYAN NG PANITIKAN NG PILIPINAS
Kritikal na pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan mula sa panahong aborihinal hanggang sa kasalukuyan nang kaagapay ang pagsusuri ng kritikal  na pananaw ng mga pangunahing aklat ng kasaysayang pampanitikan ng Pilipinas tungo sa pagbubuo ng bagong kritikal na pananaw sa pagsulat ng kasaysayan ng panitikan.

FIL 205.4 ARALING HENERIKO:  MAIKLING KUWENTONG FILIPINO
Pag-aaral ng kasaysayan, pagkaunlad, at estetika ng maikling kuwento nang may pagpapalawak at pagpapalalim ng pag-aaral ng mga kakanyahan nito  sa  isang  partikular   na panahon, o ng mga kakanyahan ng mga maikling kuwento ng isang partikular na manunulat.

FIL 208.2 ARALING KRITIKAL:  POSTKOLONYALISMO SA PANITIKANG FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng teoryang postkolonyal sa panitikang Filipino.

FIL 208.3 ARALING KRITIKAL:  FEMINISMO SA PANITIKANG FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng mga teoryang feminista sa panitikang Filipino, lalo na sa mga akda ng kababaihan.

FIL 209.2 PANITIKANG ABORIHINAL:  EPIKO NG PILIPINAS
Masusing pag-aaral ng mga pangunahing epiko tungo sa panimulang pagtatala at paglalarawan ng isang mitolohiyang Pilipino.

FIL 211.1 KULTURANG POPULAR:  MGA ANYO NG KULTURANG POPULAR NG  PILIPINAS
Pag-aaral ng teorya at mga anyo ng kulturang popular.

FIL 221.2    MALIKHAING PAGSULAT:  MAIKLING KUWENTO
Palihan sa pagsulat ng maikling kuwento, at pag-aaral ng mga kakanyahan ng maikling kuwento nang isinasaalang-alang ang proseso ng rebisyon.

FIL 224.6    MGA NATATANGING PAKSA:  KONTEMPORANYONG PANITIKAN II
Isang bukas na kursong nakalaan sa pagbasa at pagpapahalaga sa mga kontemporanyong akdang pampanitikan tulad ng mga nasa bestseller list o nagkamit ng parangal na pampanitikan gaya ng Palanca Awards, Nobel Prize, o Booker Prize.

Research Interest: 

Fiction Studies
Folk Literature
Film Studies

Research: 

“Contemporary independent film producing in the Philippines: The case of Ang Panggagahasa kay Fe (The Rapture of Fe), Thesis Eleven: Critical Theory and Historical Sociology, No. 112 (October 2012): 147-155.

"Feudal Desires: Sexualizing Agriculture in the Philippine Film Industry", Positions: East Asia Cultures Critique, 19 (2011), 499-524.

Editor, Burador. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2010.

“Nang Mauso ang Pagpapantasya: Isang Pag-aaral sa Estado ng Kababalaghan sa Telebisyon.” Plaridel: A Journal of Philippine Communication, Media and Society Vol. 6 No.1, February 2009: 37-52.

“Matang Turista sa Pelikulang Pilipino.” Plaridel: A Journal of Philippine Communication, Media and Society Vol. 3 No.1, February 2006: 53-68.

Co-editor. Hulagpos. Quezon City: Office of Research and Publications, Ateneo de Manila University, 2003.

Creative Work: 

"Sambahin ang Katawan", Tapat: Journal ng Bagong Nobelang Filipino (2011).

"Ang Tauhan Niyang si Emil", Talong/ Tahong: Mga Kuwentong Homoerotiko, edited by Rolando B. Tolentino, Romulo P. Baquiran, Jr., Joi Barrios, and Mykel Andrada (2011).

"Sa Pagdurulag kan mga Manananggal", Sagurong: 100 na Kontemporanyong Rawitdawit sa Manlain-lain na Tataramon Bikol, edited by Paz Verdades M. Santos and Kristian Sendon Cordero (2011).

"An Syudad na Lalaki", Sagurong: 100 na Kontemporanyong Rawitdawit sa Manlain-lain na Tataramon Bikol, edited by Paz Verdades Santos and Kristian Sendon Cordero (2011).

"Aksidente", Latay sa Isipan: Mga Bagong Tulang Filipino, edited by Cirilo F. Bautista and Allan Popa (2007).

Ang Sandali ng mga Mata. Quezon City: Ateneo de Manila University Press (2006).

At Nabulag ang Tagapagsalaysay. Ubod: New Authors Series. Manila: National Commission for Culture and the Arts (2005).

"Ang Birhen sa Paanan ng Buwaya", Philippine Studies: Mga Bagong Akda/ New Writing, edited by Soledad S. Reyes, Vol. 53 Nos. 2 & 3 (2005).

"Retrato", Kuwentong Siyudad, edited by Rolando B. Tolentino, Romulo P. Baquiran, Jr., and Alwin C. Aguirre (2002).

"Ang Bulaklak ng Heidelberg", Ang Aklat Likhaan ng Tula at Maikling Kuwento 2001, edited by
Domingo G. Landicho and Lilia Quindoza Santiago (2001).

"Biyaheng Bikol - First Class", Ang Aklat Likhaan ng Tula at Maikling Kuwento 1996, edited by
Jun Cruz Reyes and Josephine C. Barrios (1996).