Filipino Electives

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa https://www.facebook.com/kagawaran o kaya tumawag sa telepono: (632) 8426-6001 extension number 5320, o sa cellphone: 09610372448.