Kritika Kultura Reading Series presents Magpies Press

Date: 
Tuesday, March 26, 2019
Time: 
5:00 PM
To: 
6:30 PM
Venue: 
Faura AVR, Ateneo de Manila University

Inihahandog ng Kritika Kultura—kasama ng Department of Fine Arts (AdMU)—ang isang panayam ng mga patnugot at manunulat ng Magpies, isang malayang palimbagan at art collective. Ang mga tagapagsalita ay sina Mac Andre Arboleda at Shaunnah Ysabel Cledera. Magkakaroon rin ng pagtatanghal ng mga sipi mula sa mga akda ng Magpies. Ang panayam ay sa Martes, ika-26 ng Marso 2019, mula 5:00 p.m. hanggang 6:30 p.m., sa Faura AVR, Ateneo de Manila University. Ang panayam ay bukas sa lahat.

Tungkol sa panayam

Itinatag noong 2013 bilang isang grupo para sa palihan at paglimbag ng tula, ang Magpies Press ay isa ngayong malayang palimbagan at art collective na nagsasagawa ng isang biannual expo (Zine Orgy) at mga talakayang nagtatampok ng mga artista at manunulat (Deep Thought), at kamakailan lang, nagbukas ng isang lunsaran ng kritisismo para sa sining at kultura (The Basement).
 
Magsasalita ang Magpies patungkol sa desisyong mula sa paggawa ng sariling zines at pagsali sa mga art festivals lamang, ay magsimulang magtatag rin ng mga events para sa malayang palimbagan. Tatalakayin kung paanong nakikita ang pagbabagong ito bilang tugon sa kakulangan ng pag-uusap ng mga artista’t manlilikha at komunidad ng Los Baños.
 
Tatalakayin din ang mga proyekto ng Magpies, ang kanilang proseso ng paglikha, at ang kanilang paggiit sa kolaborasyon, pag-eeksperimento, at kritisismo katuwang ang mga artista at komunidad. Magtatapos ang panayam sa pagtatanghal ng mga sipi mula sa mga akda ng Magpies.
 
Sa Events at Komunidad. Tatalakayin ni Mac Arboleda ang paglahok at pagsagawa ng mga events ng Magpies, tulad ng Zine Orgy na isang expo na idinaraos para sa mga malayang palimbagan katuwang ang mga student organizations, collectives, at maliliit na negosyo bilang sagot sa kakulangan ng komunidad at espasyo para sa mga artista’t manlilikha. Kabilang sa mga inisyatibo ng Magpies ay ang Deep Thought at The Basement, na binuo upang magkaroon ng lunsaran para sa kritisismo at palitan ng mga ideya bilang isang paraan ng pakikipagkapit-bisig sa mga artista, manlilikha, at kapwa tungo sa susunod na hakbang sa pakikipagkomunidad.
 
Sa Collaborative Poetics ng Magpies. Tatalakayin ni Shaunnah Ysabel Cledera ang pag-unlad ng praktika ng Magpies bilang reaksyon sa iba’t ibang mga isyu sa mga komunidad na kinikilala nilang kinabibilangan nila. Kasama sa usapin na ito ang paggiit ng kolektiba sa isang sistema ng kolaborasyon na laban sa mga proseso ng paglikha na nakasalalay sa hirarkiya at pagkakahiwa-hiwalay ng mga larangan, ang pagbaling nila sa isang praktikang mas lapat sa realidad, na naudyukan ng pagkakalibing ni Marcos sa Libingan ng mga Bayani, ang pagtutulak para sa pag-uusap ng mga artista ng iba’t ibang larangan tungo sa kolektibong pagtugon at pakikisangkot sa mga sosyo-pulitikal na realidad, at ang paninindigan nilang ang zine ay zine lamang--ang mahalaga ay ang komunidad na binubuo at bumubuo rito.  
 
Tungkol sa mga tagapagsalita
 
Ang mga gawa ni Mac Andre Arboleda ay sumasaklaw sa zines, komiks, litrato, pelikula, at pagtatanghal. Sa pangalang Asshulz, itinatag at isinasagawa niya ang iba't ibang events kabilang ang Zine Orgy at Munzinelupa kasama ang iba pang mga artista at grupo. Siya ang kasalukuyang punong patnugot ng Pananaw, ang opisyal na folio ng UP Los Baños.  
 
Ang mga likha ni Shaunnah Ysabel Cledera ay mga eksperimento sa pagtula, pagkuha ng litrato, at kritisismo. Noong 2013 itinatag niya ang Magpies kasama ang dalawa pang kaibigan. Siya ang kasalukuyang patnugot ng The Basement, isang online platform para sa kritisismo at palitan ng mga pag-uusap sa sining at kultura. Nagtuturo siya sa UP Los Baños.
 
Tungkol sa Kritika Kultura
 
Kasama ang Kritika Kultura sa ilang mga indise gaya ng MLA International Bibliography, Arts and Humanities Citation Index (Clarivate), Scopus, EBSCO, and the Directory of Open Access Journals. Kilala ang Kritika Kultura sa ilang mga network ng mga dalubhasa ng literary, language, and cultural studies sa Asya, America, at Europa. Dalawin anghttp://journals.ateneo.edu/ojs/kk o sumulat sa kk.soh@ateneo.edu kung may tanong hinggil sa pagsumite at sa mga susunod pang mga panayam.