Konek na sa Unli WiFi!: Pinabisa, Pinalawak, at Pinalakas!

August 09, 2021
By: 
Ateneo de Manila Junior High School

Ngayong buwan ng Agosto, makikonek na sa unli pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2021!
Pinabisa, pinalawak, at pinalakas na ang wikang Filipino!

Konek na sa Unli WiFi!: Pinabisa, Pinalawak, at Pinalakas! Bisitahin ang opisyal na Google Site ng Buwan ng Wika 2021 at alamin ang inihandang mga gawain at timpalak para sa buong komunidad ng AJHS.

Google Site Link: https://sites.google.com/ateneo.edu/ajhsbnw21

Huwag pahuhuli sa mga anunsyo tungkol sa espesyal na pagdiriwang ito. Kumonek sa aming mga social media accounts:

FB: fb.com/ajhsbnw21
IG: @ajhsbnw21
#AJHSBNW21
#KonekNaSaUnliWiFi"