Alay (Awit ng Pasasalamat)

Sa karaniwang taon, inaawit ng mga magsisipagtapos ang Awit ng Pasasalamat para sa Diyos at sa lahat ng tumulong at naging bahagi ng kanilang paghuhubog sa Mababang Paaralan. Sa video na ito, maririnig ang bersyon ng Ateneo Boys Choir habang matutunghayan ang mga larawan ng mga magsisipagtapos sa nagdaang taong pampaaralan.