Virtual Graduation Ceremony of the AGS Class of 2020

The theme of the ceremony is, “Pusong Bughaw, di bibitiw sa pangakong maglingkod nang tunay sa mundo.”